Close

O MNIE |

  • Artysta-rzeźbiarz urodzona w Poznaniu,
  • Dyplomantka Prof. Olgierda Truszyńskiego i Prof. Magdaleny Abakanowicz,
  • Autorka licznych wystaw, aranżacji plenerowych i realizacji indywidualnych w 11 krajach,
  • Współautorka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych
  • Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Mój świat składa się z pytań.
Z ciekawości niezaspokojonej,
z przeczuć,
obaw
i silnych emocji.
Dotykam Ziemi...
... bo Ona daje równowagę moim stopom.
Dotykam Ziemi...
... bo Ona karmi moje ja i napędza moje światy.
Ten dotyk porządkuje i pozwala rozróżniać i różnicować…
Sprowadza do właściwego wymiaru,
oddziela pytania
większe od mniejszych,

chociaż wszystkie są ważne.

Recenzje

Sztuka Hanny Marii Ograbisz-Krawiec obojętnie, jaką przyjmuje postać: czy to kompozycji w konwencji abstrakcji strukturalistycznej, czy też rzeźbiarskiego układu figuratywnego — dotyka zazwyczaj, w swej treści i przekazie emocjonalnym, przestrzeni szeroko rozumianego wymiaru sacrum.
Dr Rafał Boettner-Łubowski
Krytyk i teoretyk sztuki
Rzeźbiarska twórczość Hanny Marii Ograbisz-Krawiec odnosi się do bogatych pokładów zbiorowej pamięci oraz do prastarych archetypów, które przywoływane z różnych przestrzeni czasu, kreują nowe sensy i refleksje dotyczące duchowej strony egzystencji człowieka i świata.
Dr Rafał Boettner-Łubowski
Krytyk i teoretyk sztuki
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski